Komenda Miejska Policji w Żorach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone ewidencje i rejestry

Komenda Miejska Policji w Żorach zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia. Informacje udzielanie są na wniosek z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ustawowym ograniczeniom w tym w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

L.p.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

WYDZIAŁ PREZYDIALNY

1

Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

2

Rejestr wydanych zaświadczeń

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

3

Rejestr skarg

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

4

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

5

Książka doręczeń przesyłek – poczta specjalna

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

 

6

 

Dziennik korespondencyjny Wydziału Prezydialnego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

7

Dziennik korespondencyjny Wydziału Kadr i Szkolenia

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

8

Dziennik podawczy Wydziału Prezydialnego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

9

Dziennik podawczy Wydziału Prewencji

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

10

Dziennik podawczy Wydziału Ruchu Drogowego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

11

Dziennik podawczy Wydziału Kryminalnego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

1

Księga inwentarzowa księgozbioru

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

2

Książka ewidencji pieczęci
i stempli

od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

3

Rejestr wydanych zaświadczeń dot. dodatkowego zatrudnienia

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

4

Rejestr pomocniczy biblioteki

od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

5

Książka ewidencji legitymacji urzędników państwowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

6

Rejestr ubytków

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

7

Rejestr ewidencji czytelników

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

8

Książka etatowa pracowników cywilnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji w Żorach

nie jest publikowany

9

Rejestr szkoleń BHP

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

10

Rejestr rozkazów organizacyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

11

 

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

12

Rejestr wpływu do biblioteki

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

13

Książka etatowa

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

14

Kartoteki ewidencyjne funkcjonariuszy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

15

Kartoteki kar i wyróżnień

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

16

Karty ewidencji czasu pracy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

17

Kartoteki wydanych legitymacji

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

18

Ewidencja zwolnień lekarskich oraz pracowników KMP

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

 

1

 

Książki ewidencji sprzętu

w użytkowaniu KMP

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

2

Ewidencja sprzętu w użyczeniu

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

3

Ewidencja narzędzi

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

4

Ewidencja środków trwałych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

5

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz wykazu pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

6

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

7

Rejestr wydanych zaświadczeń

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

8

Rejestr porad i opinii radcy prawnego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

9

Ewidencja czeków i dowodów wpłat

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

10

Ewidencja udzielonych zaliczek

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

11

Ewidencja mandatów karnych

i gotówkowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

12

Ewidencja wydanych bloczków mandatowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

13

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

14

Rejestr unieważnionych mandatów karnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

15

 

Rejestr przychodów i rozchodów bloczków mandatowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

16

Rejestr wydanych upoważnień

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

17

Rejestr decyzji – równoważnik za brak i remont lokalu mieszkalnego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

18

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

19

Książka ewidencji materiałów

w jednostce użytkującej

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

20

Rejestr rachunków dla komornika za asystę lub pomoc

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

21

Rejestr ewidencji szkód

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

22

Rejestr składania ofert

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

23

Rejestr prowadzonych postępowań zamówień publicznych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

 

24

 

Ewidencja rachunków i faktur

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

25

Książka ewidencji przychodów ilościowo-wartościowych mpis

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

26

 

Rejestr wypisanych kart mieszkaniowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

27

Rejestr decyzji przyznających, cofających równoważnik za brak lokalu oraz decyzji na remont mieszkania

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

28

Księga druków ścisłego zarachowania

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

29

Rejestr wypożyczeń – urządzenia przekazywane do naprawy, legalizacji

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

30

Rejestr liczb dziennika

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

31

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów
i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Żorach

 

nie jest publikowany

WYDZIAŁ PREWENCJI

 

1

 

Rejestr spraw o wykroczenia

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

2

 

Rejestr osób postronnych wchodzących do KMP w Żorach

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

3

Rejestr ujawnionych zdarzeń na stanowisku monitorowania miasta

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

4

 

Rejestr liczb dziennika
i elektronicznego dziennika korespondencyjnego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

5

Rejestr wezwań do zapłaty

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

6

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

7

Ewidencja osób osadzonych

w PDOZ

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

8

Ewidencja informacji

i zaświadczeń wydanych osobom zainteresowanym

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

9

 

Ewidencja sprzętu wydanego

do służby

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

10

Dziennik korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

11

Elektroniczny dziennik podawczy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

12

Elektroniczny dziennik podawczy spraw przekazanych do SR w Żorach

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

13

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

14

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

15

Rejestr wydanych decyzji
i zarządzeń

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

16

Rejestr teczek, dzienników
i książek ewidencyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

17

Rejestr badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

18

Rejestr pakietów

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

 

19

Rejestr ewidencji kluczy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

20

Rejestr pobierania i zdawania kluczy do ODN

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

21

Rejestr – książka dyspozytora

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

22

Rejestr wydanej broni i amunicji

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

23

 

Ewidencja wejść i wyjść do pomieszczenia SUŁTelp

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

24

Ewidencja użytkowników SESPol

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

25

Rejestr wydanych notatników służbowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

26

Rejestr nakazów doprowadzeń

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

27

Rejestr sporządzonych Niebieskich Kart

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

28

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

1

Elektroniczny dziennik korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

2

Elektroniczny dziennik podawczy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

3

Książka pracy urządzenia kontrolno-pomiarowego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

4

Rejestr badań przeprowadzanych urządzeniami elektronicznymi do badań na zawartość alkoholu

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

5

Rejestr notatników służbowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

6

Rejestr zdarzeń drogowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

7

Dziennik podawczy kart MRD 5

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

8

Rejestr wydanych pokwitowań za zatrzymane dokumenty

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

 

9

Ewidencja udzielonych informacji i wydanych zaświadczeń osobom zainteresowanym – punkty karne

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

10

Rejestr wypożyczeń

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

11

Ewidencja wydanego sprzętu do służby f-szom WRD

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

WYDZIAŁ KRYMINALNY

1

Elektroniczny rejestr śledztw
i dochodzeń

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

2

Elektroniczny rejestr postępowań sprawdzających

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

3

Elektroniczna księga dowodów rzeczowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

4

Elektroniczny rejestr wystąpień do sądu lub prokuratora,
o których mowa w art. 20§2 kpk
i art. 326 §4 kpk

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

5

Elektroniczny rejestr wydanych postanowień o dopuszczeniu dowodów z opinii biegłego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

6

Elektroniczny rejestr podejrzanych, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

7

Rejestr praw jazdy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

8

Rejestr osób poszukiwanych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

1

Rejestr śledztw i dochodzeń

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

2

Rejestr czynności sprawdzających

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

3

Dziennik korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

4

Dziennik podawczy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

 

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

ZESPÓŁ INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

1

Rejestr prowadzonego monitoringu zapisu

rozmów na stanowisku kierowania

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół Informatyki i Łączności

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

2

Dziennik korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół Informatyki i Łączności

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

3

Rejestr osób wchodzących do pomieszczenia Zespołu Łączności i Informatyki

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół Informatyki i Łączności

Komendant Miejski Policji

w Żorach

nie jest publikowany

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2016
Data modyfikacji 12.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Żorach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Siedlarz
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Siedlarz
do góry