Komenda Miejska Policji w Żorach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komendant Miejski Policji w Żorach

ul. Wodzisławska 3, 44-244 Żory

fax 32 478 82 44

e-mail: komendant@zory.ka.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 21.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Żorach
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Siedlarz
do góry