Komenda Miejska Policji w Żorach

Biuletyn Informacji Publicznej

Priorytety KGP i ich ewaluacja

Priorytety Komendanta Głównego Policji

Szanowni Państwo,Publikujemy priorytety zatwierdzone przez Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 i zadania priorytetowe do wykonania przez Komendę Główną Policji i komendy wojewódzkie (komendę stołeczną) Policji.

  1. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem
  2. Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości
  3. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie
  4. Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  5. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych
  6. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
  7. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

Metryczka

Data publikacji 12.06.2012
Data modyfikacji 17.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Żorach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Siedlarz
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Siedlarz
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Siedlarz
do góry