Komenda Miejska Policji w Żorach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status Prawny Komendy Miejskiej Policji w Żorach 

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy, której Komendant Miejski Policji w Żorach realizuje zadania określone w ustawach i przepisach wykonawczych
dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Żory.

Komendę nadzoruje właściwy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji jest obiekt Komendy Miejskiej Policji w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 3.

 Zakres działania Komendy określają przepisy:

 

  • Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Żorach /do pobrania poniżej/

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 07.10.2008
Data modyfikacji 15.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Żorach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Siedlarz
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Siedlarz
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Siedlarz
do góry